FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: "Szabó Zoltán" (székhely: Magyarország, Budapest 1224. Mintakert utca 65. adószám: 76829352-1-43 ), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Szabó Zoltán
A szolgáltató székhelye: Magyarország, Budapest 1224. Mintakert utca 65.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: budafokigazdakor@gmail.com 
Nyilvántartási száma: 54263046
Adószáma: 76829352-1-43
Telefonszámai: +36707731319
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. A vevők vásárláshoz megadott adatainak kezelését az Adatkezelési szabályzatban rögzítettek szerint végzem, amelyet az alábbi linken érhetnek el: https://budafokigazdakor.cms.webnode.hu/adatvedelmi-szabalyzat/.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webáruházban megrendelt termékeket a XXII. kerületben házhoz visszük, valamint az I. kerületi Czakó Termelői Piaczon lehet megvásárolni. A feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. A webáruházban kizárólag a termékek megrendelésére van lehetőség, azok átvétele és az ellenérték megtérítése kizárólag személyesen lehetséges.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendelés leadása után, annak feldolgozását követően a megadott email címre a Szolgáltató visszaigazoló emailt küld, legkésőbb a rendelés leadását követő szerdán. Amennyiben az ideiglenesen ez az idő eltolódna, azt a honlap kezdőlapján feltűnteti.

1.10. Az oldalon előforduló gépelési hibákat, a termékek raktárkészletről való kifogyását a Szolgáltató folyamatosan ellenőrzi és korrigálja.

1.11. A személyes átvételkor lehetőség van készpénzes és bankkártyás fizetésre is. Ennek felára nincsen. Kiszállításra kizárólag a XXII. kerületben van lehetőség, amelynek költségét a vásárló köteles megtéríteni, a termékek ára ezt nem tartalmazza.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a leadást követő szerdai napon történik.

1.14. A rendelés jellegétől függően az azt követő pénteki, vagy szombati napon teljesítjük a megrendelést. Amennyiben a megrendelés jellege ezt nem teszi lehetővé, annak teljesítésének időpontját a Szolgáltató a Felhasználó felé ezt megküldi. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: a megrendelés leadásától a megrendelés teljesítéséig bármikor élhet vele a vásárló. Amennyiben valamelyik megrendelés kivételt képezne, arról a Szolgáltató a Felhasználót a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatja.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre a megjelölt szavatosságig garanciát vállalunk. Probléma esetén elérhetőségeink valamelyikén tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A Felhasználó vagy Vásárló panaszával a Szolgáltatót felkeresheti személyesen a Budapest, 1224. Mintakert utca 65. alatt, emailben: budafokigazdakor@gmail.com, vagy telefonon: +36-70-773-1319. A Felhasználó köteles a panasz jellegét minél pontosabban leírni, hogy a Szolgáltató elháríthassa és szükség esetén kártalanítsa, a terméket kicseréli vagy ellenértékét visszatéríti.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét. Város Budapest, 2020. 08.  25. nap